Syndicus Vlaanderen is een informatieve website voor iedereen die advies wil over gebouwenbeheer. Traditionele syndici passen tarieven toe die gelijkaardig zijn aan die van de grotere gebouwen, zonder rekening te houden met de verschillende noden van de kleinere gebouwen. Als u voor Easy Syndic kiest, zal u transparantie ondervinden in het beheer en de meer dan redelijke beheerkosten

Waarom een professionele syndicus benoemen ?


Wanneer een onroerend goed onder het stelsel van de mede-eigendom wordt geplaatst is de benoeming van een occasionele of professionele syndicus een verplichting.

In veel kleine gebouwen speelt meestal een mede-eigenaar de rol van syndicus om de vermeende hoge jaarlijkse beheerskosten die verbonden zijn met de benoeming van een professionele syndicus te vermijden.

Maar het boekhoudkundig en financiëel beheer van een gebouw is echter echt niet te onderschatten, en de verantwoordelijkheid van de (occasionele) syndicus evenmin.

Welke taak heeft de syndicus ?

De taken van de syndicus worden vermeld in art 577 van het Burgerlijk Wetboek. De belangrijkste opdrachten zijn het (laten) uitvoeren van de beslissingen die door de AV werden genomen, het beheer van de fondsen van de VME en de VME in rechte en in de dagelijkse daden van beheer te vertegenwoordigen. Niet minder belangrijk bestaat de taak van de syndicus erin om te luisteren naar de mede-eigenaars, en dringende beslissingen te nemen indien nodig. Hij dient in elk geval neutraal te blijven in zijn opdracht en nooit partij te kiezen voor de een mede-eigenaar. Het Takenpakket syndicus

Uw eigendom is weliswaar niet groot, doch verdient er daarom niet minder aandacht en opvolging aan besteed te worden. Integendeel, kleine gebouwen verdienen een op maat gemaakt ontwerp dat grondig verschilt van de grotere mede-eigendommen die uit tientallen loten bestaan. Ons team staat u ter beschikking en zal u op een gepersonaliseerde manier te woord staan. Ga naar ons aanbod in detail.

Syndicus

CONTACTEER ONS
info@easysyndic.be
+ 32 2 219 04 51
IPI 510.667


Elke trustovereenkomst heeft een bepaling voor de syndicus.. De syndicus. zal voorzien in de benoeming van de syndicus.en meestal een paar opvolgende syndicussen. Er wordt in geregeld of er mede-trustees kunnen zijn, hoe een trustee ontslag neemt en hoe een opvolger het roer overneemt. Het kan voorzien in de onbekwaamheid van de trustee, corporate trustees en de benoeming van een onafhankelijke speciale trustee. In de levende (herroepbare) trust wordt gewoonlijk de opvolging van de trustee geregeld terwijl beide verleners in leven zijn, en de opvolging van de trustee bij het overlijden van een van beiden of beiden.

Deze bepalingen moeten zorgvuldig worden uitgedacht. Vaak zullen de concessiegevers een familielid kiezen omdat men denkt dat deze vertrouwd is met de familiesituatie. Maar al te vaak woont het familielid buiten de stad, is de tijd voorbij en is het niet meer zo vertrouwd met de situatie wanneer het trustee wordt, of erger nog, is het zelf een begunstigde en komt het in een belangenconflict terecht. Er zijn niet veel goede bronnen die als leidraad kunnen dienen bij de taken en verantwoordelijkheden van een trustee voor de occasionele vriend/familielid. K